NOOR. Kombucha - Trà Lên Men Chất Lượng Cao

Tự hào làm ra Kombucha thực sự, có hương vị chỉ với những nguyên liệu chất lượng cao nhất từ ​​sản phẩm hữu cơ, được sản xuất tại Đà Nẵng, Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 30 Phan Thúc Duyện, Đà Nẵng

Số điện thoại: (+84) 932.535.175

Mạng xã hội:

Facebook Instagram